El meu compromís

Acció
Selecciona una o diverses accions d'aquestes propostes
M'agradaria proposar una acció
Signar el pacte

Fent clic en aquest botó et compromets a realitzar les accions que has seleccionat per a erradicar el masclisme de la nostra societat.

Signar el pacte

Fent clic en aquest botó us comprometeu a realitzar les accions que heu proposat per a erradicar el masclisme de la nostra societat.